Voor de meeste mensen is het realiseren van een nieuwbouwwoning of het verbouwen van hun woning geen alledaagse bezigheid. Een goede begeleiding bij het bouwen of verbouwen is daarom van groot belang.

Tijssen Bouwkundig Bureau is een onafhankelijk bureau en geeft u oprecht advies en zorgt voor een effectieve bouwbegeleiding middels de zes faseringen van het projectmanagement. Wij functioneren dan ook als tussenpersoon tussen u, als opdrachtgever, en alle betrokken partijen als een spin in het web.  Van begin tot eind.

Voor alle diensten geldt dat de feitelijke invulling maatwerk is, wij gaan dan ook graag met u in gesprek om onze dienstverlening aan te passen op uw wensen. Een greep uit onze dienstverlening:

- het volledig verzorgen van bouwmanagement
- het bijstaan van overleggen met derden, zoals gemeente, constructeur, architect, jurist, etc.
- verzorgen van een omgevingsvergunning (voorheen bouw-, sloop-, inrit-, kapvergunning, etc.)
- het vervaardigen van een technische omschrijving
- begeleiden van het aanbestedingstraject en beoordelen van verkregen aannemingsoffertes
- projectbegeleiding tijdens uitvoering