Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Een MJOP, ook wel een MJOB, MOP of MOB genaamd, is een planning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, installaties en terrein op lange termijn. Dit wordt gebruikt op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau door o.a. het Rijksvastgoedbedrijf, beleggers, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en VvE's.

Er worden verschillende zaken weergegeven in een MJOP, dit zijn minimaal de volgende drie zaken:
  1. Een overzicht van de gebouwonderdelen welke van toepassing zijn, hierbij te denken aan gevel, terreinverharding, kozijnen, etc.
  2. Een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, het onderhoud of vervanging.
  3. De inhoudelijke taken beknopt weergegeven die behoren bij het vastgestelde moment in het tijdsschema, voorzien van de kostprijs voor uitvoering.

  • Verenigingen van Eigenaars (VvE's) opgericht in of na 2008 zijn bij wetgeving verplicht om een MJOP op te laten stellen, voor oudere VvE's is dit sterk aan te bevelen.