Conditiemeting NEN 2767

De conditiemeting is als inspectiemethode van oorsprong in Engeland voor Housing Condition Surveys ontwikkeld om de kwaliteit van woningen eenduidig vast te leggen. In 1985 is door de Rijksgebouwendienst een belangrijke stap gezet voor de verdere onderbouwing van de conditiemeting waarna in 2006 de NEN 2767 definitief is vastgesteld.

Middels de NEN 2767 kan er op een objectieve wijze de bouwtechnische kwaliteit van bouw- en installatiedelen vastgelegd worden. Het resultaat van een conditiemeting uit zich middels een conditiescore per bouwonderdeel.

De conditiescore in relatie tot de theoretische levensduur van bouw- of installatiedeel resulteert in een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) tot het jaartal van uitvoering. Dit kan zijn herstel of vervanging.