Bouwmanagement

Bouwmanagement is meer dan bouwen of verbouwen alleen. Het (ver)bouwen is slechts één van de fasen in het gehele proces. Wij begeleiden opdrachtgevers bij nieuwbouw, verbouwingen, groot onderhoud en renovatie in de zes fasen van het bouwmanagement.

Bouwmanagement op basis van zes faseringen:
* Initiatiefase;
* Definitiefase;
* Ontwerpfase;
* Voorbereidingsfase;
* Realisatiefase;
* Nazorgfase;

Wat houdt bouwmanagement in?
* Het opstellen van een programma van eisen;
* Het begeleiden van het gehele bouwproces, zowel financieel als uitvoeringstechnisch;
* Onafhankelijke beoordeling en advisering bij bouwplannen;
*
Aanvragen en beoordelen offertes;
* Toezicht op naleving overeenkomsten;
* Verzorgen van projectleiding en directievoering op de bouw;
*
Het bewaken van voortgang, kwaliteit en kosten;
*
Rapportage en advies naar de opdrachtgever;